Skolen ved Søen -

Et behandlingstilbud for børn i sociale og faglige vanskeligheder 


Skolen ved Søen?
Et skoletilbud med familie og elev i centrum.

Skolen  ved  Søen  er  et  skole-  og  dagbehand-
lingstilbud  for  børn  i  sociale,  følelsesmæssige 
og faglige vanskeligheder.

Skolens  målsætning  er  at  skabe  positiv  udvikling   for   den   enkelte   elev   gennem en helhedsorienteret  indsats  bestående  af  individuelt tilpasset skolefaglig undervisning, pædagogisk behandling og familiebehandling.

Målet er, at den enkelte elev skal have et godt skole-og børneliv og kan få en almindelig skolegang.

Vi tager udgangspunkt i den erfaring, at trivsel i skolen  både  socialt  og  fagligt  er en  forudsætning for et godt børneliv.

Målgruppe
Skolen  ved  Søen  optager  børn  i  alderen  fra 
6 til 13 år, som i deres børne- og skoleliv oplever
store udfordringer og vanskeligheder socialt og
følelsesmæssigt. Mange af børnene har også faglige  vanskeligheder som følge af de udfordringer, de står i.

Børnene vurderes at have brug for en behandlingsmæssig indsats for at komme i trivsel  og god udvikling.

Visitering
Elever  til  Skolen  ved  Søen  henvises af  sagsbehandler og/eller PPR-konsulent fra kommunen gennem henvendelse til skolens leder.

Når en elev henvises, vurderes henvisningen af et  visitationsteam bestående af skoleleder og psykolog fra Skolen ved Søen og relevante fagpersoner fra henvisende kommune. Dette team afgør, om eleven kan have gavn af et forløb på Skolen ved Søen.

Når eleven indskrives, tilrettelægges indsatsen omkring eleven på baggrund af handleplanen fra   sagsbehandler og pædagogisk, psykologiske vurderinger fra PPR.

 

Læs mere om Skolen ved Søen  Anna-Sophie Trolle

Kontakt
Ringe Kost- og Realskole 
Skolen ved Søen
Afdelingsleder Anna-Sophie Trolle,
Vestergade 27, 5750 Ringe, Tlf. 6262 2080
E-mail: ast@rkrnet.dk


Forældre INTRA